Natuur

De kruisweg ligt in het groene hart van Nederland. De komst van de HSL  lijn heeft een deel van het groene stuk doorsneden.

De bewoners van de kruisweg en de BVK en Stichting Rotte Verband doen er alles aan om het resterende groen te behouden. Zo broeden er elk jaar diverse roofvogels op en

rond de kruisweg. Niet alleen de vogels maar ook de groene kikkers zijn in ons midden. Het visdiefje moet zijn maaltijd ruisvoorns delen met de snoek en zo af en toe zien we de kerkuil ’s nachts.

Natuur- en Vogelwacht “Rotta” is een natuurbeschermingsvereniging die werkzaam is in het recreatiegebied ‘De Rottemeren’, alsmede in de omliggende gemeenten Moerkapelle / Zevenhuizen, Bergschenhoek, Bleiswijk.

De stichting Rotte-Verband zet zich in voor het behoud, en zo mogelijk versterken van, hieronder genoemde waarden en belangen – in onderlinge samenhang gezien – in, en in de directe omgeving van, het Recreatiegebied Rottemeren:

a.  het landschappelijk karakter;
b.  de natuurwaarden;
c.  de cultuurwaarden;
d.  de kwaliteit van het milieu;
e.  mogelijkheden voor met name groene vormen van recreatie in  een natuurlijke en landschappelijke omgeving, dit in het belang van de recreant;
f.  de kwaliteit van de woon- en leefomgeving;
g. het openbare karakter van het recreatiegebied.