Verenigingsleven

De Kruisweg kent twee actieve verenigingen:

Een gezellige buurtvereniging, die al sinds 1945 bestaat. Evenementen worden per post en per email aangekondigd.
Jaarlijks worden evenementen georganiseerd als een BBQ, een gl├╝hweinavond en een feesttent tijdens oud en nieuw.

Voorzitter: Demelza van der Lans
Penningmeester: Jolanda Noordhoek
Secretaris: Karin Breedvelt
   

De buurtvereniging is bereikbaar via: buurtvereniging@kruisweg-bleiswijk.nl

 

Een actieve belangenvereniging:

Het Buurtschap Kruisweg raakt bekneld tussen groen en beton, het eeuwenoud polderlandschap wordt bedreigd.

Bedrijfsterreinen, de HSL en recreatieparken gaan zich uitstrekken tot aan de horizon. De Belangenvereniging de Kruisweg (BVK) is zich hiervan bewust en probeert samen met Gemeente Lansingerland en Provincie tot goede afspraken te komen om het landschap en de woonomgeving in de juiste balans te houden.

Het bestuur vergadert in principe 1x in de maand. Minimaal 1x per jaar worden alle leden uitgenodigd voor een ledenvergadering.

Indien noodzakelijk komt het bestuur vaker bij elkaar.
De bestuursvergaderingen worden in het lokaaltje bij Bart Bos Achterlaan 8 gehouden en beginnen in principe om 20.00 uur.

Alleen bewoners die in buurtschap de Kruisweg wonen kunnen lid worden. Een bedrijf kan geen lid worden. Indien de eigenaar tevens een bewoner is dan kan de bewoner dus alleen lid worden. Indien een bewoner is verhuisd dan vervalt daardoor het lidmaatschap automatisch. Een eigenaar van een woning die leeg staat kan wel lid worden.

Het Bestuursledenoverzicht:
Voorzitter:  Paul Dietz
Penningmeester: Jan Wildenberg
Secretaris : Annie de Ruiter
Algemene bestuursleden: Bart Bos, Edwin Verschoor en Chris van der Sterre

Het bestuur is bereikbaar via: bvk@kruisweg-bleiswijk.nl